BnP FINANCE, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų tikslas saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Čia sužinosite kokią informaciją apie Jus renkame, ką su ja darome ir kam perduodame. Prašome susipažinti su Bendrovės privatumo politikoje pateikiama informacija.

Privatumo politika PDF BnP Finance privatumo politikos principai Prašymas dėl asmens duomenų ištrynimo PDF Prašymas dėl asmens duomenų ištrynimo

Kaip renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs, pavyzdžiui:

 • Naudojatės Bendrovės paslaugomis;
 • Sudarote sutartį ir/arba atstovaujate kitą, fizinį arba juridinį, asmenį;
 • Siekiate įsidarbinti Bendrovėje ir pateikiate savo gyvenimo aprašymą ir kitą informaciją, susijusią su įsidarbinimu;
 • Bendraujate su Mumis naudodamiesi telefonu, elektroniniu paštu, laiškais, per Bendrovės valdomas socialinių tinklų paskyras ir panašiai;
 • Naršote Bendrovės internetinėse svetainėse.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti ir netiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui:

 • Jūsų duomenys gaunami iš Jus atstovaujančiojo asmens;
 • Jūsų duomenys pateikiami Jūsų sutuoktinio/-ės;
 • Jūsų duomenys gaunami iš įmokų surinkimo bendrovių;
 • Jūsų duomenys gaunami iš registrų, duomenų bazių, informacinių sistemų, įskaitant, bet neapsiribojant: Lietuvos banko, komercinių bankų ir kitų finansų įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybės įmonės Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“ ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, viešojo ieškomų asmenų registro, jeigu tokie duomenys yra būtini priimant sprendimą dėl kreditingumo reitingo suteikimo, kredito suteikimo, kitų paslaugų teikimo, bei įsiskolinimų valdymo;

Kokiais tikslais renkame, tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Tapatybės nustatymas

Siekdami tinkamai identifikuoti asmenis, tvarkome šiuos, duomenis:

 • Pasirinkus atlikti identifikaciją naudojantis elektroniniu parašu arba „Smart ID“ programa: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris.
 • Pasirinkus atlikti identifikaciją naudojantis „Mark ID“ programa: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens nuotrauka, asmens dokumento nuotrauka (viršutinė ir galinė pusė), identifikacijos vaizdo įrašas, IP adresas, informacija iš viešo negaliojančių asmens dokumentų registro, informacija iš viešo ieškomų asmenų registro.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po dalykinių santykių pabaigos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos principo „pažink savo klientą“ įgyvendinimas

Siekdami įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo principą „pažink savo klientą“ (angl. „know your customer“ arba KYC), tvarkome šiuos Bendrovės klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, pajamos ir jų rūšis, informacija apie dalyvavimą politikoje, taikomos sankcijos, juridinio asmens valdomų teisių dalis ir kiti kliento pažinimo duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus po dalykinių santykių su klientu pabaigos. Atvejais, kai sandoris nebuvo sudarytas ne dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo jų gavimo dienos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Kreditingumo vertinimas ir vartojimo kredito sutarties sudarymas

Siekdami sudaryti vartojimo kredito sutartis, tvarkome šiuos asmenų, pasikreipusių į Bendrovę dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, asmens duomenis:

 • duomenis apie Jus: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (faktinė ir deklaruotoji), telefono numeris, el. pašto adresas, tapatybės dokumento duomenys ir/arba kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys;
 • duomenis apie šeiminę padėtį: šeiminė padėtis, susituokusių asmenų turto teisinis rėžimas, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičius;
 • duomenis apie darbovietę: darbovietė, užimamos pareigos, mėnesinis darbo užmokestis, buvusios darbovietės per paskutinius 12 mėnesių, darbo užmokestį pagrindžiantys dokumentai ir pažymos;
 • duomenis apie gaunamas pajamas: vykdoma ūkinė ar individuali veikla, gaunamų pajamų suma, gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, valstybinio socialinio draudimo išmokų suma, pajamas pagrindžiantys dokumentai ir pažymos;
 • duomenis apie finansinius įsipareigojimus: finansiniai įsipareigojimai, jų suma, rūšys, pradelsti ir nepadengti įsiskolinimai, įsipareigojimus pagrindžiantys dokumentai ir pažymos;
 • duomenis apie kredito istoriją: Jūsų kreditorių pavadinimas, kodas, finansinių įsipareigojimų suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos;
 • duomenis apie turtą: turimas turtas, turto vertė;
 • duomenis apie pageidaujamą kreditą: sutarčių suma, paskolos tikslas, suma, sutarties numeris ir data, grąžinimo data, grąžinimo grafikas, unikalus vartotojo kodas, suteiktas kreditingumo reitingas, pradelstų dienų skaičius;
 • informaciją, kad asmuo yra įrašytas į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių;
 • informaciją iš viešo negaliojančių asmens dokumentų registro;
 • informacija iš viešo ieškomų asmenų registro;
 • informacija apie duomenų subjekto neveiksnumo ar riboto veiksnumo faktą;
 • komunikacija dėl sutarčių sąlygų, sutarties vykdymo ir pan.
 • susirašinėjimas interneto skiltyje „Live chat“ dėl sutarčių sąlygų, sutarties vykdymo ir pan., socialinio tinklo Facebook paskyros profilis.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po dalykinių santykių pabaigos. Atveju, kai sandoris nebuvo sudarytas ne dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo, duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 metų nuo jų gavimo dienos. Jei sudaryti sandorį atsisakyta dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo, duomenys saugomi 8 metus.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Savitarnos paskyrų interneto svetainėje administravimas

Siekdami administruoti paskyras interneto svetainėje, tvarkome šiuos vartojimo kreditų gavėjų ir asmenų, besikreipiančių dėl paskolų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaita, kontaktinė informacija (tel. numeris, el. pašto adresas, adresas), informacija apie paskolas (pvz. apmokėta suma, likusi mokėti suma, laikotarpis).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinės sutarties įvykdymo. Jei sutartis nesudaryta, duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo (registracijos).

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Verslo paskolų teikimas lengvatinėmis sąlygomis

Bendradarbiaudami su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir siekdami teikti verslo paskolas lengvatinėmis sąlygomis, tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Paskolų gavėjų (juridinių asmenų) atstovų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), duomenys apie tapatybę (asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, kiti tapatybės duomenys);
 • Galutinės naudos gavėjų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), duomenys apie tapatybę (asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, kiti tapatybės duomenys kreditingumo duomenys), kreditingumo duomenys (kredito reitingas, skolos, bankroto bylų informacija ir kiti kreditingumo duomenys), kliento pažinimo informacija (patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, pajamos ir jų rūšis, informacija apie dalyvavimą politikoje ir kita kliento pažinimo informacija);
 • Paskolos gavėjų darbuotojų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), duomenys apie tapatybę (asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, kiti tapatybės duomenys);
 • Laiduotojų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), duomenys apie tapatybę (asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, kiti tapatybės duomenys kreditingumo duomenys), kreditingumo duomenys (kredito reitingas, skolos, bankroto bylų informacija ir kiti kreditingumo duomenys), kliento pažinimo informacija (patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, pajamos ir jų rūšis, informacija apie dalyvavimą politikoje ir kita kliento pažinimo informacija);
 • Užstato davėjų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), duomenys apie tapatybę (asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, pilietybė, adresas, rezidavimo šalis, kiti tapatybės duomenys kreditingumo duomenys), kreditingumo duomenys (kredito reitingas, skolos, bankroto bylų informacija ir kiti kreditingumo duomenys), kliento pažinimo informacija (patikros viešuose ir privačiuose registruose rezultatai, darbovietė, pareigos, veikla, pajamos ir jų rūšis, informacija apie dalyvavimą politikoje ir kita kliento pažinimo informacija).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po tinkamumo laikotarpio pabaigos, išskyrus, jeigu taikoma, kai dokumentus ir informaciją būtina saugoti siekiant pagrįsti, kad de minimis pagalba buvo suteikta laikantis Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatų numatančių atvejų, kai asmens duomenys privalo būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinės paskolos sutarties sudarymo ir de minimis pagalbos suteikimo dienos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Užklausų administravimas

Siekdami tinkamai administruoti užklausas, pateikti atsakymus, tvarkome šiuos užklausas pateikusių asmenų duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užklausa ar paraiška, kurioje gali būti kitų asmens duomenų.

Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai po užklausos išsprendimo.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Pokalbių įrašymas

Siekdami patvirtinti pokalbio turinį, užtikrinti telefono ryšio priemonėmis teikiamų paslaugų kokybę, formuoti vienodą klientų aptarnavimo praktiką bei užtikrinti duomenų subjektų prašymų, skundų nagrinėjimo objektyvumą, tvarkome šiuos skambinančiųjų asmens duomenis: telefono numeris, garso įrašas, telefoninio pokalbio įrašų metaduomenys (skambinančiojo telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo dienos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Verslo santykių palaikymas

Siekdami palaikyti verslo santykius su verslo subjektais, tvarkome šiuos verslo subjektų atstovų kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, telefono numeris, parašas.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo dienos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Konferencinių skambučių, virtualių susitikimų / susirinkimų, vaizdo konferencijų ir (arba) internetinių seminarų organizavimas ir vykdymas

Šiuo tikslu gali būti renkami virtualiuose susitikimuose dalyvaujančių asmenų Bendrovei pateikti šie asmens duomenys: informacija apie susitikimo dalyvius (vardas, pavardė, telefono numeris (nebūtina), el. pašto adresas (nebūtina), slaptažodis (jei nesinaudojama bendrąja registracija), profilio nuotrauka (nebūtina), skyrius (nebūtina)), duomenys apie susitikimą (tema, aprašymas (nebūtinai), dalyvių IP adresas, įrenginio kompiuterinės techninės įrangos informacija, vaizdo konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), įrašai (nebūtina), duomenys apie telefoną (jei jungiamasi telefonu)(skambutį inicijuojantis ir skambutį priimantis telefono numeris, valstybė, skambučio pradžios ir pabaigos laikas), teksto duomenys (jei reikalinga).

Taip pat norime paminėti, kad virtualiuose susitikimuose dalyvaujantys asmenys apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus yra papildomai informuojami prieš pradedant tokių asmens duomenų tvarkymą, t. y. prieš virtualų susitikimą.

Asmens duomenų saugojimo terminas: pirmiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol jų reikės virtualiesiems susitikimams / susirinkimams organizuoti bei vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Vadovų, valdymo organų narių, akcininkų ir galutinių naudos gavėjų asmens duomenų vidaus administravimas ir teisinių pareigų vykdymas

Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: akcininkų duomenys - vardas, pavardė, parašas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento kopija; akcininkų ir galutinių naudos gavėjų - vardas, pavardė, gimimo data, gimimo šalis, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo kodas/ identifikacinis numeris, informacija apie asmens dokumentą (tipas, numeris, išdavimo šalis, galiojimo terminas), asmens dokumento kopija; vadovų ir valdybos narių - vardas, pavardė, parašas, asmens kodas, faktinės ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, asmens dokumento kopija.

Asmens duomenų saugojimo terminas: akcininkų ir galutinių naudos gavėjų duomenys saugomi 10 metų po buvimo akcininku (galutiniu naudos gavėju) laikotarpio pabaigos; vadovų ir valdymo organų narių asmens duomenys saugomi 10 metų po buvimo vadovu ar valdymo organo nariu laikotarpio pabaigos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Darbuotojų paieška ir atranka

Siekdami vykdyti darbuotojų paiešką į laisvas Bendrovėje darbo pozicijas ir atlikti kandidatų atranką, tvarkome šiuos kandidatuojančių asmenų asmens duomenis: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, kontaktai, gyvenimo aprašymas (CV) ir jame pateikta informacija.

Asmens duomenų saugojimo terminas: sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi 1 metus. Duomenys, tvarkomi kitais pagrindais, pasibaigus atrankai yra ištrinami ir nebesaugomi.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Tiesioginė rinkodara

Siekdami informuoti apie Bendrovės teikimas paslaugas, taikomas akcijas ar naujienas, siunčiame Jums naujienlaiškius ir tvarkome šiuos asmenų, davusių sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, suteikto vartojimo kredito dydis bei pagal vartojimo kredito sutartį mokamų įmokų duomenys, tiesioginės rinkodaros pranešimų atidarymo bei perskaitymo statistinė informacija.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite sutikimą. Pasibaigus duomenų tvarkymo terminui ar jei sutikimą atšauksite, Mes saugosime duomenis apie Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Lojalumo programa

Siekdami savo lojaliems klientams pasiūlyti papildomas naudas Mes tvarkome šiuos klientų priskyrimui prie atitinkamos lojalumo grupės naudojamus asmens duomenis: vardas, pavardė, aktyvumas, įmokų mokėjimas. Formuodami ir teikdami Jums asmeninius lojalumo programos pasiūlymus (jei sutikote juos gauti) mes taip pat tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Asmens duomenų saugojimo terminas: Duomenis, naudojamus kliento priskyrimo tam tikrai lojalumo grupei tikslu, tvarkome 10 (dešimt) metų nuo sutarties su Jumis įvykdymo dienos; duomenis, naudojamus lojalumo programos pasiūlymų teikimo tikslu, tvarkome 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus gavimo dienos.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Bendrovės klientų nuomonės apie Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę viešinimas Bendrovės internetiniuose tinklalapiuose

Siekdami informuoti apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir jų kokybę, tvarkome šiuos klientų, palikusių atsiliepimą, asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, atsiliepimo turinyje pateikta informacija, sutikimą/ sutikimo atšaukimo faktą pagrindžiantys duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų gavimo dienos

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Interneto svetainių administravimas ir funkcijų palaikymas

Siekdami tobulinti internetinę svetainę, analizuoti bei rinkti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Bendrovės valdomose elektroninėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos svetainės lankytojų asmens duomenis: IP adresas, prisijungimo data, kita, slapukais gaunama informacija.

Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo naudojamo slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau, visais atvejais, saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų saugojimo terminai ir pagrindai.

Kas yra slapukai ir kokie naudojami svetainėje?

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, užtikrinti elektroninių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę ir teikiamas paslaugas. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Interneto svetainėse naudojame šių rūšių slapukus:

 • Būtinieji slapukai. Būtini tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, prisijungti prie vartotojo paskyros. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
 • Funkciniai slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio anoniminę informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 • Statistiniai slapukai. Leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 • Rinkodaros slapukai. Naudojami svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia bendrovei pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti lankytojams aktualią informaciją ir pnš.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Slapukai.

Kokius įskiepius naudojame svetainėje?

Bendrovės valdomose interneto svetainėse naudojami įskiepiai (angl. „social plugins“). Įskiepiai įdiegti į interneto svetainę siekiant sudaryti galimybę interneto svetainės vartotojus nukreipti į socialiniuose tinkluose esančias Bendrovės paskyras ar Bendrovės susirašinėjimo langą komunikacijos platformose.

Paspaudę ant įskiepių piktogramos, esate nukreipiami į įskiepių valdytojo puslapį ir įskiepio valdytojui pateikiami duomenys, iš kokio puslapio buvo atlikta užklausa, užklausos laikas ir data. Įskiepiai yra atpažįstami iš „Facebook“, „Twitter“ ir „Youtube“ logotipų.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Įskiepiai.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose?

Mes, kartu su socialiniais tinklais, valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Youtube, Twitter. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Duomenų valdytojo paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais

Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Duomenų valdytojas negali daryti įtakos dėl to, kokią informaciją apie asmenį rinks socialinių tinklų paskyrų valdytojai Duomenų valdytojui sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose.

Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai ir tvarkytojai?

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams, su tikslu, kad Bendrovės vardu ir/arba jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant būtų galima įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų/sutarties sudarymo ir/ar vykdymo riziką ir/ar valdyti įsiskolinimą;
 • finansų įstaigoms, dalyvaujančioms UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“ administruojamose informacinėse sistemose, tam, kad finansų įstaigos galėtų įvertinti Jūsų kreditingumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimą, kai yra gautas duomenų subjekto prašymas/sutikimas tokius duomenis pateikti;
 • Jums pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
 • tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Jūsų skolą ir/ar išieškoti Jūsų įsiskolinimą Bendrovei;
 • kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan.), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir/ar Jums būtinų paslaugų teikimui;
 • kitiems tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui su Jumis sudarytos sutarties raportavimas į Paskolų rizikos duomenų bazę, administruojamą Lietuvos Banko;
 • asmens tapatybės identifikacijos paslaugų tiekėjams (pvz. MarkID);
 • verslo partneriams;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
 • įmokų surinkimo bendrovėms.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje – Asmens duomenų gavėjai ir duomenų tvarkytojai.

Kada Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už ES/ EEE ribų?

Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, su duomenų tvarkytojais pasirašius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

Duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:

 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;
 • Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo;
 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų.

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

Kaip vykdomas profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas?

Siekdami įvertinti Jūsų kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo, palūkanų dydžio ir mokamų įmokų dydžio, vykdyti Jūsų sudarytų sandorių stebėseną, siekdami užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu Bendrovė gali vykdyti profiliavimą, susijusį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu.

Priimdami sprendimus dėl kreditų suteikimo automatiniu būdu Mes naudojame tokias matematines ar statistines procedūras, įgyvendiname technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina, kad veiksniai, dėl kurių atsiranda asmens duomenų netikslumų, būtų ištaisyti, o klaidų rizika būtų kuo labiau sumažinta, asmens duomenys būtų apsaugoti taip, kad būtų atsižvelgiama į galimus pavojus, kylančius Jūsų teisėms ir teisėtiems interesams.

Bendrovėje taip pat yra vykdomas profiliavimas, susijęs su Klientų priskyrimu tam tikrai lojalumo grupei. Tokį klientų skirstymą į lojalumo grupes vykdome siekdami savo lojaliausiems klientams pasiūlyti papildomas naudas. Klientai tam tikrai lojalumo grupei priskiriami atsižvelgiant į tokius duomenis kaip aktyvumas, įmokų mokėjimas, vėlavimas ir kt. Vykdydama profiliavimą Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: suteikto kredito dydis ir kredito sutarties vykdymo metu atlikti mokėjimai.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Teisė susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmenes duomenis ir susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir taip, kaip jie yra tvarkomi , t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, kiek laiko saugojami.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Duomenų subjekto teisės.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų duomenys, arba manote, kad Bendrovės tvarkomi duomenys apie Jus yra neišsamūs ar netikslingi, Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė pakeistų, ištaisytų ar papildytų Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Turite teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis teisės aktuose nustatytais atvejais. Turime teisę atsisakyti tenkinti šį prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Duomenų subjekto teisės.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikromis įstatymų nustatytomis sąlygomis (pvz. užginčijamas duomenų tikslumas, duomenys tvarkomi neteisėtai ir t. t.), Jūs turite teisę pateikti prašymą Bendrovei dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Duomenų subjekto teisės.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Su Jumis susijusius duomenis, kuriuos sutikimo arba sutarties pagrindu automatizuotomis priemonėmis tvarko Bendrovė, turite teise perkelti kitam duomenų valdytojui. Išreiškus prašymą perkelti duomenis, Bendrovė Jums pateiks šiuos duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas teisėto intereso ir viešųjų funkcijų atlikimo pagrindu, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Duomenų subjekto teisės.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad mūsų Asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarka galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugosinspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija

Kokia kreipimosi į bendrovę dėl asmens duomenų teisių tvarka?

Savo teises įgyvendinti galite bet kuriuo metu prisijungę prie savo vartotojo paskyros, esančios www.bobutespaskola.lt ir pateikę prašymą, taip pat atvykę į Bendrovės buveinę adresu Ukmergės g. 126, Vilnius arba el. pašto adresu [email protected] pateikę laisvos formos prašymą kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų apribojimą.

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Kreipimosi į bendrovę dėl duomenų subjekto teisių tvarka.

Kaip užtikriname asmens duomenų apsaugą?

Bendrovės tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Bendrovė naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu

Daugiau informacijos BnP Finance privatumo politikoje - Asmens duomenų apsauga.